Impressum

VENOOM GLOBAL s.r.o.
Heřmanova 597/61
170 00 Holešovice Praha 7
Česká republika
IČO: 06 138 021

VENOOM s.r.o.
Podjavorinskej 18/6
038 61 Vrútky
Slovenská republika
IČO: 36 396 214

E-Mail: info@venoom.eu
Telefon: +420 723 556 604

Jednatelé: Denis Soldán, Adéla Šenková

VENOOM GLOBAL s.r.o. – Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku městského soudu v Praze dne 26. května 2017, Zn.: C 276489.
VENOOM s.r.o. – Společnost je zapsaná v obchdoním registru okresního soudu Žilina, odd. Sro, vložka č. 12648/L.

COPYRIGHT

Pro design této webové stránky, její text, všechny grafiky a fotografie, každý její výběr, resp. layout a software platí: Copyright © 2014 – 2018 VENOOM GLOBAL s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Kopírování nebo reprodukce (včetně výtisku na papír) celé webové stránky resp. její částí, jsou povoleny pouze s cílem zadání objednávky u společnosti VENOOM GLOBAL s.r.o. nebo s cílem využití této webové stránky jako zdroje nakupování. Každé jiné využívání materiálů a informací uvedených na této webové stránce – včetně reprodukce, dalšího prodeje, změny a zveřejnění s jiným než výše uvedeným cílem – je zakázáno, s výjimkou případů, kdy k tomu společnost VENOOM GLOBAL s.r.o. předem poskytne písemný souhlas.

OCHRANNÉ ZNAČKY ZBOŽÍ

Všechny záhlaví stránky, resp. navigační lišty, grafiky a symboly ikon jsou zapsány ochranné značky zboží, obchodní značky nebo ochranné známky společnosti VENOOM GLOBAL s.r.o.. Všechny další ochranné značky zboží, názvy produktů a názvy resp. loga firem jsou výhradním vlastnictvím daného majitele.