Podmínky užívání

V důsledku neustálých technologických inovacích a změnách příslušného právního rámce je třeba změnit a / nebo pozměněné nás čas od času tyto Podmínky používání. Proto žádáme uživatele, aby si tyto Podmínky užívání před každou návštěvou těchto webových stránek a aby byly zohledněny veškeré změny a / nebo změny.

Vstupem na tyto webové stránky přijímáte bez omezení či výhrad následující všeobecné podmínky pro používání těchto webových stránek.

Tyto podmínky užívání ( dále jen „ podmínky užívání “) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím registrace na webové stránce VENOOM umístěné na webovém rozhraní www.venoom.eu (dál jen  „ webové rozhraní “) mezi naší společností VENOOM GLOBAL s.r.o., se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7, Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku městského soudu v Praze dne 26. května 2017, Zn.: C 276489..

Adresa pro doručovaní: VENOOM GLOBAL s.r.o., Myštěves 7, 503 15 Nechanice, Česká republika

s spolupráci

VENOOM s.r.o.
Podjavorinskej 18/6
Vrútky 038 61
IČO: 36 396 214
DIČ: SK2020105549

Společnost je zapsaná v obchodním registru okresního soudu Žilina, oddíl Sro, složka č. 12648/L

 

Odpovědná osoba a kontakt

Jednatelé: Denis Soldán, Adéla Šenková
Tel: +421 910 207 158
Email: denis@venoom.eu

jako Provozovatel

a Vami, jako s uživatelem

Všeobecné podmínky používání internetové stránky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Portál www.venoom.eu je veřejný internetový server poskytující fyzickým osobám a/anebo právnickým osobám (dálej len „Uživatel“) různé služby a informace, které je provozovatelem VENOOM GLOBAL s.r.o. (dále jen  „Provozovatel“).
  2. Uživatel na VENOOM je fyzická a nebo právnická osoba. Uživatel je povinný vyplnit registrační formulář (hlavně údaje, které jsou označené jako povinné) a odsouhlasit znění těchto všeobecných podmínek. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit registraci nebo zamezit přístup uživatelovi, který porušuje tyto všeobecné podmínky nebo všeobecně závazné předpisy Slovenské repubilky.
 2. O REGISTRACI
  1. Prohlašujeme, že data slouží jen pro účely identifikace při nákupu služeb ve firmě VENOOM GLOBAL s.r.o. a nebudou poskytnuté třetím osobám ani jinak zneužité. Potvrzením registrace souhlasím se zasílaním nabídkových e-mailů z internetového obchodu firmy VENOOM GLOBAL s.r.o..
  2. Nabídkové e-maily budou zasílané maximálně čtyřikrát do měsíce a velikost jednotlivých e-mailových zpráv neprekročí 5MB. Službu zasilání noviniek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese: newsletter@venoom.eu, nebo na uvedené pevné adrese.
  3. Objednávky je možné uskutečnit jen jako registrovaný uživatel
 3. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELU PORTÁLŮ A PROVOZOVATELE 
  1. Uživatel se zavazuje, že při využívaní služeb portálu sa nebude chovat v rozporu s všeobecnými závaznými právními předpisy Slovenské republiky a/nebo s dobrými mravy. Uživatel nemá za jeho příspěvky zveřejněné na serverech nárok na žádnou autorskou odměnu. Každý uživatel přebírá zodpovědnost za svoje příspěvky sám a dobrovolně a souhlasí s tím, že nebude používat  portály na účely, které jsou v rozporu s všeobecně závaznými právními předpisy Slovenské republiky. Uživatel se zavazuje, že nebude žádným způsobem poškozovat Provozovatele a jeho dobré jméno. Uživatel nesmí na serverech propagovat služby jiných osob, které jsou v přímém nebo nepřímém konkurenčním vztahu k provozovatelovi.
  2. Uživatel sa zavazuje, že bude přidávat na portál jen fotografie, videa nebo jiné audiovizuální díla, ke kterým má autorská práva resp. souhlas autora. Uživatel  nesmí na servery pridávat fotografie a videa, které jsou v rozporu s dobrými mravy a s všeobecně závaznými právními předpisy Slovenské republiky. Toto ustanovení se vztahuje na všechny fotografie a videa, které uživatel přidává na webovou stránku VENOOM.
  3. Provozovatel nezodpovídá za obsah příspěvků ani za diskuse a jejich obsah na webové stránce VENOOM, taktéž nezodpovídá za porušovaní práv duševního vlastníctví ani ijných práv uživatelů. Provozovatel neposkytuje uživatelům záruku nepretržité funkčnosti, bezchybné činnosti a zabezpečení serveru. Provozovatel nezodpovídá za jakoukoli škodu, která by mohla být uživatelovi způsobená  v souvislosti s používaním služeb na serverech. Provozovatel  má právo kdykoliv zrušit registraci uživatele, a to i bez uvedení důvodu. Provozovatel má právo kdykoliv přerušit poskytovaní bezplatných i placených služeb na webové stránce VENOOM. Provozovatel má právo kdykoliv odstavit stránku VENOOM, a to i bez jakéhokoliv předchozího upozornění.
 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Uživatelé se zavazujú chránit svoje přístupové údaje a berou na vědomí, že úkon vykonaný pod jejich registračním jménem zavazuje přímo je, bez potřeby dokazovaní jejich osobní účasti na úkonu. Provozovatel nezodpovídá užívatelům za případné škody, které vzniknou neoprávněným použitím jejich registračního jména třetími osobami. Užívatel je oprávněný požádat o zrušení registrace, a to formou emailové žádosti o zrušení účtu na adresu .
  2. Uživatel, který je fyzickou osobou souhlasem s těmito všeobecnými podmínkami dává Provozovatelovi svůj souhlas se spracovaním svých osobních údajů. Spracování osobních údajů Uživatele podléhá úpravě zákona č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů, ve znění dalších předpisů. Užívatel zároveň uděuje souhlas na použití emailové adresy uvedené při registraci na reklamní účely formou zasílání reklamních emailů (Provozovatel není oprávněný poskytnout údaje Uživatelů třetí osobě).
  3. Provozovatel je oprávněný umísťovat na jednotlivé stránky reklamní plochu, kterou bude mít zakoupená třetí strana.
  4. Účastník prohlašuje, že ustanovení těchto všeobecných podmínek akceptuje, jsou mu jasné a srozumitelné a  zavazuje se je dobrovolně plnit.  Provozovatel  si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných podmínek.
 5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Je pro nás důležité, aby jste se při nakupovaní služeb na VENOOM.eu cítili bezpečně. Ochrana Vašeho soukromí a osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Osobní údaje, které získame za dobu nákupu na VENOOM.eu o Vás jako zákazníkvi spravujeme a spracováváme v souladu se zákonem č.122/2013 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, v znění dalších předpisů.

Můžete navštívit naše domovské stránky a procházet naše webové stránky bez toho, aby jste poskytovali svoje osobní údaje. Pokud se však zaregistrujete u společnosti VENOOM, budete vyzvaní, aby jste o sobě poskytli určité informace.

  1. VENOOM GLOBAL s.r.o. se zaručuje zacházet s údaji kupujícího důvěrně a chránit je před případným zneužitím.
  2. Osobní údaje kupujícího, jako je jméno, adresa, telefonní čísla, e-mail adresa, budou sloužit výhradně na spracovaní príslušné objednávky, realizaci dodávky, zúčtovaní plateb a k nevyhnutelné komunikaci. Kupující se tímto zavazuje uvádět přesné a pravdivé informace.
  3. Osobní údaje kupujícího nebudou prodávané, propůjčované, či jinak poskytované třetí straně, s vyjímkou společností zabezpečujících dodávku zboží, a to jen údaje, které jsou nevyhnutelně nutné pre úspěšné uskutočnení konkrétní dodávky.
  4. Údaje o nákupech jsou ukládané v bezpečné databázi a slouží na interní statistické analýzy, s cílem zlepšovat a zefektivňovat poskytovaní služeb prostředníctvím elektronického obchodu. VENOOM s.r.o. může důvěryhodné třetí straně nebo veřejnosti poskytnout souhrnné statistické informace o návštěvnosti, obratu a další související údaje, avšak tyto statistiky nebudou obsahovat žádnou informaci umožňující identifikaci konkrétních zákazníků.
  5. Objednaním služeb prostředníctvím elektronického obchodu kupujíci souhlasí se zhromažďovaním, spracovávaním a používaním informácí podle těchto pravidel. Kupující svoji registrací nebo nákupem na www.venoom.eu souhlasí s tím, aby (podle zákona č. 428 Zb. O ochraně osobních údajů) www.venoom.eu, zařadilo jméno registrovaného, adresu bydliště a všechny osobní údaje, které poskytuje a zasílá spolu s vyplněnou objednávkou do adresáře, který slouží na evidenci doručených produktů a služeb. Dále souhlasím s tím, že z tohoto adresáře budem vyřazený jen na základě vlastní písemné nebo elektronické žádosti. Tento souhlas uděluji všem nabyvatelům a spracovávatelům adresáře www.venoom.eu a to na dobu neurčitou.

COOKIES

Užívatelé by si měli být vědomí skutočností, že některé informace o uživatelech můžou být automaticky sbírané v průběhu standartních operací našeho serveru (např. IP adresa užívatelova počítače) a taktéž při použití cookies (malé textové soubory, které se ukladají do užívatelova počítače a server podle nich dokáže rozpoznat užívatele, kteří ho už aspoň jednou navštívili a potom zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah, nebo lépe upravovat reklamní kampaň.

Cookies nejsou programy, které by mohli způsobit škodu na užívatelovém počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies – elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně. Na žádost uživatele podnikne VENOOM GLOBAL s.r.o.. Všechny finanční  kroky k odstránění všech osobních údajů daného užívatele.

AUTORSKÁ PRÁVA

Jednotlivé části naší internetové stránky jsou chráněny autorskými právy. Pro design této webové stránky, její text, všechny grafiky a fotografie, každý její výběr, resp. layout a software platí: Copyright © 2014 – 2019 VENOOM GLOBAL s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Kopírování nebo reprodukce (včetně výtisku na papír) celé webové stránky resp. její částí, jsou povoleny pouze s cílem zadání objednávky u společnosti věno s.r.o. nebo s cílem využití této webové stránky jako zdroje nakupování. Každé jiné využívání materiálů a informací uvedených na této webové stránce – včetně reprodukce, dalšího prodeje, změny a zveřejnění s jiným než výše uvedeným cílem – je zakázáno, s výjimkou případů, kdy k tomu společnost VENOOM GLOBAL s.r.o. předem poskytne písemný souhlas.

Copyright © 2014 – 2019 VENOOM GLOBAL s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

 

Váš VENOOM team

Podmínky užívání jsou platné od 4/2017 do odvolání.