Impressum

VENOOM GLOBAL s.r.o.
Heřmanova 597/61
170 00 Holešovice Praha 7
Česká republika
IČO: 06 138 021

VENOOM s.r.o.
Podjavorinskej 18/6
038 61 Vrútky
Slovenská republika
IČO: 36 396 214

E-Mail: info@venoom.eu
Telefón: +420 723 556 604

Konatelia: Denis Soldán, Adéla Šenková

VENOOM GLOBAL s.r.o. – Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri mestského súdu v Prahe 26. mája 2017, Zn .: C 276489.
VENOOM s.r.o. – Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 12648/L.

COPYRIGHT

Pre dizajn tejto webovej stránky, jej text, všetky grafiky a fotografie, každý jej výber, resp. layout a softvér platí: Copyright © 2014 – 2018 VENOOM GLOBAL s.r.o. Všetky práva vyhradené. Kopírovanie alebo reprodukcia (vrátane výtlačku na papier) celej webovej stránky, resp. jej častí, sú povolené len s cieľom zadania objednávky u spoločnosti VENOOM GLOBAL s.r.o. alebo s cieľom využitia tejto webovej stránky ako zdroja nakupovania. Každé iné využívanie materiálov a informácií uvedených na tejto webovej stránke – vrátane reprodukcie, ďalšieho predaja, zmeny a zverejnenia s iným než hore uvedeným cieľom – je zakázané, s výnimkou prípadu, keď na to spoločnosť VENOOM GLOBAL s.r.o. vopred poskytne písomný súhlas.

OCHRANNÉ ZNAČKY TOVARU

Všetky záhlavia stránky, resp. navigačné lišty, grafiky a symboly ikon sú zapísané ochranné značky tovaru, obchodné značky alebo ochranné značky spoločnosti VENOOM GLOBAL s.r.o.. Všetky ďalšie ochranné značky tovaru, názvy produktov a názvy, resp. logá firiem sú výhradným vlastníctvom daného majiteľa.